City University of Hong Kong CLASS CLASS
Making Sense of Grammar
0 like 0 dislike
218 views
asked Feb 2, 2021 in Questions about Chinese Grammar by Ariel (34,480 points)
retagged Feb 2, 2021 by Ariel | 218 views

388goals เว็บพนันออนไลน์ ASIA99TH เว็บตรง เว็บตรงไม่ผ่านเอเย่นต์ รวมทุกอย่างในเว็บเดียว คาสิโนแนวหน้าของเอเชีย รวมทุกเกมเดิมพันยอดฮิตเว็บพนันออนไลน์ ฝากถอนไม่อั้น

388goals

1 Answer

0 like 0 dislike

No. Do not place an adverb immediately before a noun/noun phrase, pronoun, proper noun or time phrase.

English: Both Xiao Wang and Xiao Li are my good friends.

Chinese: 小王和小李都是我的好朋友。

Xiǎo wáng hé xiǎo lǐ dōu shì wǒ de hǎo péng yǒu 。

Incorrect: 都小王和小李是我的好朋友。

Dōu xiǎo wáng hé xiǎo lǐ shì wǒ de hǎo péng yǒu 。

English: Mrs Wang has only one son.

Chinese: 王太太只有一个儿子。

Wáng tài tài zhī yǒu yī gè ér zǐ 。

Incorrect: 王太太有只一个儿子。

Wáng tài tài yǒu zhī yī gè ér zǐ 。

[1] Yip, P. C., Rimmington, D., Xiaoming, Z., & Henson, R. (2009). Basic Chinese: a grammar and workbook. Taylor & Francis.

[2] Teng, W. H. (2016). Yufa! A practical guide to Mandarin Chinese grammar. Taylor & Francis.

answered Feb 2, 2021 by Ariel (34,480 points)

1,616 questions

1,882 answers

207 comments

15,645 users

1,616 questions
1,882 answers
207 comments
15,645 users